Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT de castellersdemontcadaireixac.cat

Com a titular i gestor del lloc web que visites, exposa en aquest apartat la Política de Privacitat en l’ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, castellersdemontcadaireixac.cat garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que informa a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrades a través de la present seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és: castellersdemontcadaireixac.cat

castellersdemontcadaireixac.cat es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades a qualsevol moment, amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada a la nostra web.

QUALITAT I FINALITAT
En fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun. L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al que accedeixis, o remetis, la informació que ens facilitis s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:

Les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
Amb caràcter general, per atendre les teves sol·licituds, consultes, comentaris, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la disposició dels nostres usuaris, seguidors o lectors.
Per informar-te sobre consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax, Whatsapp, Skipe, telèfon proporcionat, comunitats socials (Xarxes Socials), i d’igual forma per enviar-li comunicacions comercials a través de qualssevol altre mitjà electrònic o físic. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres tema, serveis, novetats o promocions, així com aquelles que considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o partners amb els quals mantinguem acords de promoció comercial. En aquest cas, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot caso aquestes comunicacions realitzades per part de castellersdemontcadaireixac.cat, i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.
Aquesta mateixa informació podrà oferir-se-li o remetre-se-li en fer-se seguidor dels perfils de castellersdemontcadaireixac.cat a les xarxes socials que enllacen

aquest Lloc web, per la qual cosa en fer-te seguidor de qualsevol dels dos consents expressament el tractament de les teves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, en compliment de les presents, així com de les condicions particulars i polítiques de privadesa de les mateixes. Si desitgen deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lades, pots donar-te de baixa com a seguidor dels nostres perfils en aquestes xarxes. A més, els seguidors en xarxes socials podran exercir els drets que la Llei els confereix, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part del castellersdemontcadaireixac.cat quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social que es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisis les condicions d’ús i polítiques de privadesa de les mateixes.

BAIXA EN SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIO DE COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informem que podrà a qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a ell va enviar de comunicacions comercials, o per causar baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sol enviant un correu electrònic 

DADES DE TERCERS

En el cas que ens facilitis dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en l’article 5.4. LOPD, declares haver informat a aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de castellersdemontcadaireixac.cat En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals ens va a cedir, no assumint castellersdemontcadaireixac.cat cap responsabilitat per l’incompliment d’aquest precepte per part de l’usuari.

EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a castellersdemontcadaireixac.cat: formulari de contacte Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

MESURES DE SEGURETAT

castellersdemontcadaireixac.cat ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant això l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables

Segueix-nos a…

Amb el suport de…

Y tambe de…..

Patrocinador principal…