INTRODUCCIÓ
Els castells tenen un risc de caigudes inherent a aquesta activitat, la majoria de les vegades aquestes caigudes tenen poca repercussió. La incidència de caigudes a la nostra colla és similar a la de la resta de colles castelleres, per sota del 3% dels castells que aixequem.

Els Castellers de Montcada i Reixac sempre estem vetllant per la seguretat en els castells. Un dels aspectes més importants en l’activitat castellera és la prevenció de les caigudes i per aquest fet és bàsic un bon treball tècnic a l’assaig. El coneixement de les possibilitats de cada castell que es vol provar és bàsic per tal de minimitzar el risc de caiguda. No obstant, atès que sempre pot sorgir algun imprevist, és imprescindible que els castellers que formen part de la pinya (tant en castells complets com en els castells nets) estiguin sempre concentrats.

D’aquesta manera, en el cas que es desquadri un castell net les mans que l’envolten podran parar-lo i evitar en molts casos la caiguda; en el cas d’un castell complet la col·locació correcta dins la pinya ens pot evitar algunes lesions de postures i evitar també que en cas de caiguda ens agafi desprevinguts. Malgrat que tècnicament hi hagi un bon treball, de vegades hi ha caigudes a l’assaig, i l’experiència ens indica que es produeix un cert grau de descoordinació. La falta de pautes fa que es pugui tenir la sensació d’inseguretat i d’indecisió que pot influir negativament en tots els castellers de la colla i sobretot a la canalla.

Una altra conseqüència d’aquest descontrol és l’aturada de l’assaig durant massa temps.

OBJECTIUS
– Marcar unes pautes orientatives d’actitud a seguir davant de qualsevol caiguda als assajos de castells.
– Aconseguir una actuació coordinada i efectiva en l’atenció del lesionat, sense distreure el desenvolupament habitual de l’assaig.
– Adreçat a: tots els castellers de Montcada i Reixac, a títol informatiu, i als castellers amb mes grau d’implicació en els assajos.
– Ha de ser una bona eina per prendre consciència de les possibles repercussions de les caigudes.

RESPONSABLES SANITARIS
La nostra colla té diferents castellers que són especialistes sanitaris (metge, infermera,…) i que, en el cas d’intervenció d’un lesionat, són els qui estan al capdavant d’aquesta actuació. Amb l’objectiu de permetre l’actuació fluïda dels responsables sanitaris només dues persones més estaran amb ells (un membre de l’equip Tècnic i un de la Junta).

ACTUACIÓ
– Davant de qualsevol caiguda, els responsables sanitaris de la colla lideraran l’atenció. També podrà ser present el pare o familiar responsable quan l’accidentat sigui un menor d’edat. A falta dels responsables, si hi ha present un sanitari, és aconsellable que comenci ell la coordinació.
– Cal visualitzar quantes persones s’han lesionat i indicar-los que es quedin quiets uns minuts fins que els valorin.
– Cal valorar individualment cada cas al més aviat possible.
– És prioritari detectar caigudes potencialment perilloses (participació del responsable tècnic):

Precipitació d’altura
Traumatisme cranial
Traumatisme intens a la columna amb dificultat per moure’s
Sospita de fractures
Ferides no superficials
Contusions múltiples
Caigudes en les quals no se sospiti cap risc:
– Cal atendre primer els nens si no hi ha uns altres ferits més greu.
– Cal valorar individualment i retirar, entre un o dos adults, al contusionat de la zona d’assaig i traslladar-lo a la sala contigua (“sala d’infermeria”), habilitada per a aquesta finalitat.
– Els menors d’edat han d’estar acompanyats d’un familiar o adult responsable en tot moment .
– Es pot col·locar el contusionat al matalasset, tombat o assegut, i al més còmode possible, evitant que es refredi.
– Fer la primera cura en el moment del diagnòstic del lesionat
– Cal estar al més quiet possible durant 15-20 minuts.
– Cal tornar a avaluar a partir dels 20 minuts: si pot tornar a l’assaig perquè no té dolor i es pot moure amb normalitat o, si persisteixen les molèsties, cal marxar de l’assaig (sempre acompanyat d’un adult si és un menor). Si durant aquest temps de repòs el ferit empitjora, cal revalorar la necessitat de derivar-lo al servei d’Urgències.
– Sempre que el lesionat sigui un menor d’edat i a l’assaig no hi hagi cap familiar, el responsable de Junta ha d’avisar-lo. Si es necessita un trasllat a un centre d’urgències, s’avisarà al familiar al mateix temps que es determina el seu trasllat.
– Es poden donar consells i prescripcions per seguir a casa, independentment que el lesionat consulti al seu metge.< Caigudes potencialment perilloses: - El responsable de la Junta avisarà al 061 i donarà la informació necessària. També contactarà amb algun familiar i li n’informarà. - La resta de la gent estaran receptius a col·laborar però no és aconsellable que més de 2 o 3 persones rodegin el ferit. - Si es tracta d’una lesió de columna o de crani, no és aconsellable moure’l del lloc. En aquest cas, s’aturarà l’assaig fins que arribi el 061: Cal observar que el ferit respiri amb normalitat. Cal observar si pot moure les extremitats espontàniament. Cal abrigar tant com sigui possible per a què no perdi calor. Si es tracta d’una contusió important en l’abdomen: s’ha de valorar la intensitat del dolor, l’estat de consciència, pal·lidesa de pell i mucoses, per sospitar ruptura esplènica (melsa). - Si es tracta d’una lesió a les extremitats: Si es tracta d’una lesió a les extremitats superiors i el lesionat pot caminar amb facilitat, es traslladarà a una sala contigua a la zona d’assaig i que quedarà destinada per a aquesta finalitat. Cal intentar garantir tant com sigui possible la immobilitat de la zona lesionada i pot continuar assegut còmodament al matalasset fins que es traslladi a l’hospital. En aquest cas cal valorar la necessitat d’una ambulància o d’un vehicle propi, segons la magnitud de la lesió i de l’estat general del pacient. Es disposa d’una completa farmaciola d’urgència per a ferides superficials recomanada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) (situada a l’habitació magatzem de la colla) i que està a disposició de tothom que necessiti algun material. La colla té contractada una assegurança mèdica (a través de la CCCC) per a donar cobertura a l’assistència mèdica, trasllats, material mèdic i ajuts econòmics en el cas de baixa laboral. No obstant, es recomana que la primera assistència sigui utilitzant la cobertura universal de la Seguretat Social i només s’utilitzi l’assegurança de la colla en casos necessaris. Per tal de conèixer detalls sobre les cobertures d’aquesta assegurança podeu contactar amb algun dels responsables sanitaris de la nostra entitat.

Segueix-nos a…

Amb el suport de…

Y tambe de…..

Patrocinador principal…