OBJECTIUS
– Coordinar l’actuació davant d’una caiguda
– Atendre els lesionats en funció dels recursos que l’equip sanitari tingui en aquell moment, col·laborant amb els tècnics de l’ambulància i sempre amb el consentiment del lesionat; pactant amb ell les mesures a realitzar.
– Garantir que l’actuació continuï amb la màxima normalitat
-Transmetre calma i serenitat

ABANS D’INICIAR L’ACTUACIÓ
– Comunicar al cap de colla, al president i, posteriorment, a tota la colla, qui estarà de responsable sanitari aquell dia (es pot aprofitar el viatge en autocar, o l’assaig previ es comunica en veu alta).
– En arribar a la plaça, localitzar la ubicació de l’ambulància i presentar-se als tècnics.
– Es aconsellable contactar amb l’equip sanitari d’altres colles, per si es necessités intercanviar ajuda.

ACTUACIÓ DAVANT UNA CAIGUDA
– Detectar lesionats. Les persones que hagin patit una lesió o es trobin malament, és aconsellable que primer contactin amb l’equip sanitari; així mateix qualsevol que detecti un casteller lesionat, ho ha de comunicar a l’equip.
– Valorar lesionats in situ, donant prioritat als aparentment greus i als nens. Es decidirà si requereixen ser mobilitzats per l’equip tècnic d’ambulància.
– Els lesionats que ho requereixin s’acompanyaran a l’ambulància. Si es necessita fer una petita cura, es farà servir el material de l’ambulància. Aquestes cures o atencions es realitzen indistintament o en col·laboració entre l’equip sanitari de la colla i l’equip d’ambulàncies i sempre amb el consentiment del casteller afectat o dels pares en cas de menor. Poden estar en observació els lesionats, abans de decidir si han de ser traslladats a l’hospital de referència. També es decideix si el trasllat haurà de ser immediat o diferit

S’ha d’evitar que l’actuació es detingui innecessàriament davant lesions lleus. Els menors sempre haurien d’estar acompanyats d’un familiar o adult responsable d’ells.

– Si s’ha de derivar un lesionat a l’hospital, seria bo coordinar prèviament qui i com l’acompanyarà a l’alta mèdica.

GESTIÓ ASSEGURADORA
Dins l’equip sanitari hi ha el responsable de tramitar les gestions ambl’asseguradora. Seria recomanable que, com a mínim, dues persones es familiaritzin amb els tràmits. Serien susceptibles de comunicar part de lesions, aquelles que ocasionin baixa laboral o impossibilitat per a realitzar activitat castellera durant un temps determinat. La gestió es pot fer durant els dies següents de l’accident.
És important conèixer que l’activitat castellera no està federada i, per tant, si es tracta un lesionat a urgències, s’ha de comunicar aquest fet, a l’hospital.

SEGUIMENT DELS LESIONATS
L’equip sanitari contactarà amb posterioritat a l’actuació, amb els lesionats, principalment amb els que hagin requerit derivació a UCIAS, per conèixer el seu pronòstic i amb això determinar si es podrà comptar amb ell als propers assajos i actuacions, però sobretot donar el recolzament moral i l’ajuda que estigui a les nostres mans.

CONFIDENCIALITAT
L’equip sanitari no informarà de la situació de la salut ni de les lesions de cap casteller sense el consentiment exprés d’aquest, garantint el secret professional i la confidencialitat de les seves dades personals. Si es vol conèixer la situació d’un lesionat, s’ha de preguntar a ell mateix o als responsables legals en cas d’un menor.
Cada cop que l’equip sanitari detecti un lesionat, i amb el consentiment d’aquest, ho comunicarà al més ràpid possible al cap de colla i als responsables de la tècnica amb la finalitat de determinar si pot seguir amb l’activitat castellera o ha de ser substituït.

Segueix-nos a…

Amb el suport de…

Y tambe de…..

Patrocinador principal…